Souhlas se zpracováním osobních údajů - registrace uživatele

Základní informace

Správce osobních údajů

Jsem podnikající fyzická osoba ing. Miroslav Andres, se sídlem Břeclavská 278/15, Lanžhot, IČ 68699107, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem Břeclav, Č.j.: OŽÚ/4815/2015/Ro/3, Sp. značka: OŽÚ/4815/2015/Ro, abych jako správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto Vaše osobní údaje:

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

  1. zřízení a administrace uživatelského účtu
  2. nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku

Souhlas udělujete na zpracování do doby Vašeho zrušení, nebo na dobu maximálně 5 let od posledního nákupu na NEWBERRY.cz přes Váš účet a to za účelem:

Zřízení a administrace uživatelského účtu, díky kterému získáváte pohodlnější nákupní zážitek.

Zpracování osobních údajů pro mne mohou zpracovávat i tyto další subjekty :

  1. poskytovatel diskového prostoru a softwaru Partner Media (Martin Vrba)
  2. případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužívám

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět smazáním registrovaného účtu. Požadavek na smazání účtu můžete provést odesláním dopisu na adresu uvedenou v kontaktech nebo odesláním zprávy na email info@newberry.cz

V případě, že neuskutečníte žádný nákup v průběhu 5 let Vás znovu požádám o získání souhlasu s jeho zpracováním. V případě nepotvrzení nového souhlasu po této době bude Váš účet odstraněn z databáze.

Vezměte, prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo: